EN    БГ

За България

България е държава в Югоизточна Европа. Намира се в източната част на Балканския полуостров. На север граничи с Румъния, на запад със Сърбия и Република Македония, на юг с Гърция и Турция. а на изток с Черно море. Територията на страната е 110 993 км2, от които 261.4 км2 са крайгранични речни води и 101.3 км2 са крайгранични речни и морски острови. България притежава и дванадесетмилна морска акватория. 

Тук преобладава умереноконтинентален климат с четири сезона. Средната годишна темпеатура е 10,5 градуса.

България е едно от най- красивите места в Европа. Всъщност тук всичко е красиво! Невероятни планини, реки, безкрайно море и разбира се красиви жени!

Мотори

Екипировка

Транспорт

Хотели

Начин на плащане

Информация за пътуването